Malagasy – Ny ondriko mahalala ny feoko (Fandikanteny nohavaozina)

£8.00

Ity boky ity dia manome torolalana amin’ny antsipiriany sy mora takarina mikasika ny fomba fihainoana ny Tompo, ny fahafantarana Azy, ary ny fandehanana ao anatin’ny fahafenoana sy fientanetanana miaraka amin’Andriamanitra. 

Original title: My Sheep Hear My Voice by Joseph C. Hedgecock. Translated from English into Malagasy. BK/MAD/MSHMV (REV)

Te hahafantatra ny Rainao any an-danitra sy i Jesoa amin’ny fomba manokana sy tena akaiky ve ianao? Hihaino an’Andriamanitra hiresaka amin’ny fanahinao momba ny tsipiriany rehetra eo amin’ny fiainanao ve ianao? Raha toa ka “eny” ny valin’ireo fanontaniana ireo, dia natao ho anao ity boky ity. Manome anao torolalana amin’ny antsipiriany sy mora takarina mikasika ny fomba ahafahanao mandre ny Tompo, mahafantatra Azy, ary hampihentanentana anao hiaina finaritra ny fiarahana amin’Andriamanitra. Hafatra manan-danja ho an’ny Vatan’i Kristy izany, izay mifototra amin’ny fanambarana sy ny traikefan’ny tena manokana fa tsy amin’ny teoria.

(193 pejy, 13,5 x 20,5 cm, ISBN 0-945255-35-7)